Rentgen zębów

Gabinet AnDentica wyposażony jest w najnowocześniejszy pantomograf z funkcją 3D - Vatech Pax-i 3D. Umożliwia on wykonywane cyfrowych zdjęć oraz badań w technice tomografii wolumetrycznej.

Wrażliwy sensor oraz zaawansowana obróbka cyfrowa, pozwala na to, aby Pacjent narażony był na minimalną dawkę promieniowania RTG.

Mamy możliwość jednoczesnego badania wszystkich zębów, zatok szczękowych, a także stawów skroniowo-żuchwowych.


Wszystkie badania wykonujemy w technice cyfrowej i przekazujemy Pacjentowi w postacji pliku na płycie CD/DVD.


Badania wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza.Pantomograficzne zdjęcie zębów ( rentgen panoramiczny, "panorama")

Wykonuje się, aby poznać stan ogólny zębów, w tym obecność próchnicy, leczenia kanałowego, zmiany zapalne czy jakość wypełnień. Zdjęcie pantomograficzne uwidacznia stan całego uzębienia wraz ze stawami skroniowo-żuchwowymi i zatokami szczękowymi.

RTG pantomograficzne zębów jest niezbędne przed rozpoczęciem leczenia wtórnego kanałowego, ortodontycznego, a także przed chirurgicznym usunięciem zatrzymanych (niewyrośniętych) zębów. W implantologii pomocne w ocenie jakości kości i miejsca do wprowadzenia implantu. Zdjęcie jest również bardzo przydatne w ocenie chorób przyzębia – paradontopatii jak na przykład paradontoza, a podczas leczenia protetycznego stanowi szereg drogowskazów pomocnych przy planowaniu i dobraniu odpowiedniego uzupełnienia protetycznego. Badanie rtg jest bezbolesne, nie ma ingerencji w jamę ustną Pacjenta.

Zdjęcie pantomograficzne - wersja pediatryczna

Wykazuje te same cechy jak przy normalnych zdjęciu pantomograficznym dorosłego, również uwzględnia wielkość głowy i łuku zębowego dziecka, jednak czas wykonywanej ekspozycji oraz pole naświetlania jest mniejsze, co przyczynia się do znacznego obniżenia dawki promieniowania.


Punktowe zdjęcie zębów (wewnątrzustne, celowane)

Obecnie stanowi podstawową metodę diagnostyczną w leczeniu stoamtologicznym. Wykonywane jest w celu wykrycia próchnicy wtórnej, jakości wypełnienia, w leczeniu kanałowym. Jest bardzo pomocno podczas uwidocznienia zmian zapalnych, jakie mogą powstać wokół wierzchołka korzenia, odnalezenia źródła przyczycny bólu zęba u Pacjenta lub kontroli wprowadzenia implantu. Badanie jest całkowicie bezolesne, wymaga umieszczenia kliszy w jamie ustnej pacjenta.


Cefalometryczne (boczne) zdjęcie zębów i czaszki (cefalo, telerentgen)

Obrazuje część twarzową czaski, uwidacznia strukturę kostną oraz tkanki miękkie – zarys warg, nosa, a także zatoki przynosowe. Służy przede wszystkim w leczeniu ortodontycznym. Dzięki niemu można zdiagnozować wadę zgryzy, ocenić wzrost twarzy, ustalić plan leczenia. Zdjęcie jest pomocne także w innych dziedzinach stomatologii – najczęściej w protetyce oraz chirurgii, aby udokumentować stan przed i po leczeniu. Badanie nie jest bolesne, bez ingerencji w jamę ustną.


Skrzydłowo-zgryzowe zdjęcie zębów

Wykonuje się je, aby wykryć próchnicę na powierzchniach stycznych oraz zgryzowych zębów, a także aby ocenić szczelność wypełnień. Zdjęcie obrazuje korony zębów górnych i dolnych, bez ich korzeni. Zabieg jest bezbolesny, wymaga jedynie umieszczenia kliszy w jamie ustnej.

Uwaga! Kobiety w ciąży lub z podejrzeniem o niej, w przypadku wystąpienia  konieczności wykonania zdjęcia muszą posiadać pisemne skierowanie od lekarza oraz proszone są o powiadomienie o swoim stanie technika RTG.


     Zapisy ustawy Prawa Atomowego wymagają od kierowników jednostek wykonujących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące zamieszczania na stronie internetowej informacji nt. wpływu tej działalności na zdrowie ludzi i środowisko. Wyniki pomiarów i obliczonych dawek wskazują, że nasza działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na wyżej wymienione czynniki. W AntDentica Stomatologia nie stwierdzono uwolnień do środowiska substancji promieniotwórczych.