Galeria

Zakres wiedzy, jaką dysponujemy w naszej przychodni dentystycznej ukazuje galeria przygotowana ze skanów certyfikatów personelu.

Zatrudnieni lekarze ukończyli wymagane studia oraz kursy czy szkolenia w określonej specjalizacji. Wśród nich znajdą Państwo dyplomy z nauki tradycyjnych metod stosowanych w stomatologii, jak i terapii – np. stawu skroniowo-żuchwowego, nowoczesnej endodoncji czy implantologii.

Zaświadczenia o członkostwie w stowarzyszeniach (m.in. ortodoncji) umożliwiają nam kontakt z dentystami z całego świata, wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w trudnych przypadkach leczenia. Zaprezentowane w galerii fotografie potwierdzają również udział personelu w konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Pozwalają one aktualizować wiedzę akademicką bieżącymi badaniami naukowymi.